Пунев и Стоименов

Екип

Анастас Пунев
Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2012 г.)
Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по право (2020 г.)
Езици: английски, немски
Анастас е адвокат от 2013 г. и доктор по право в областта на гражданския процес от 2020 г. Анастас е заемал различни длъжности като юридически консултант и адвокат в местна кантора, а от 2017 г. е съдружник в Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов“. Автор на множество публикации в правния печат.
Интересите му са в областта на процесуалното представителство, вещното и търговското право.
Езици: английски, немски
e-mail: anastas@pslegal.bg


Димитър Стоименов
Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2003 г.)
Университет Оснабрюк, LLM (2007 г.)
Димитър е дългогодишен адвокат и хоноруван преподавател по облигационно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", автор на множество публикации на английски и немски език, които популяризират българското право в чужбина. Член е на Президиума на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК и член на Управителния съвет на Българо-австралийската бизнес камара. Притежава дългогодишен богат опит като консултант, адвокат и мениджър, натрупан в международни адвокатски кантори, публични институции в България и Германия.
Интересите му са в областта на дружественото право, придобиванията на предприятия и екологията.
Езици: английски, немски, френски
e-mail: dimitar@pslegal.bg


Донка Стойчева
Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право (2015 г.)
Виенски университет, LLM (2018 г.), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, докторант по международно частно право (от 2019 г.)
Донка практикува като адвокат от 2018. Интересите ѝ са в областта на екологичното и международното частно право. Наред с това притежава опит в прилагането на разнообразни регулаторни режими: екология, производство на козметика, търговия на едро и нелоялна конкуренция.
Езици: английски, немски
e-mail: donka@pslegal.bg


Евгени Иванов
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Бакалавър по международни отношения (2012 г.), Магистър по право (2015 г.), Магистър по превод (френска филология) (2019 г.)

Евгени е адвокат от 2017 г. През 2018 г. печели конкурса, организиран от Висшия адвокатски съвет и участва в Международния стаж за млади адвокати, организиран от Парижката адвокатска колегия.
Интересите му са в областта на дружественото, търговското и облигационното право, както и аграрното право и регулациите в областта на лова и риболова.

e-mail: evgeni@pslegal.bg


Николай Малинчев
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право (2012 г.)

Николай е адвокат от 2014 г. Притежава богат практически опит в решаването на спорове в областта на търговското, застрахователното и вещното право и административни спорове, свързани с устройственото планиране. Николай притежава богат опит в сферата на реституцията на имоти, търговската несъстоятелност и колективното трудово право, при възникването и учредяване на представителни органи и организации, както на работниците и служителите, така и на работодателите. Притежава сериозен опит в административното и административно-наказателното правораздаване.
Езици: английски, испански
e-mail: nikolay@pslegal.bg


За контакт

София 1000
ул. Г. С. Раковски 99, ет. 13, офис 1-2
e-mail: dimitar@pslegal.bg; anastas@pslegal.bg


ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ